Derfor blir min jobb viktig!

I går i Aftenposten skrev Mette Bugge om barn som kan få mentale skader etter korsbåndskader. Jeg har selv følt mange skader på kroppen og har veldig god erfaring med det å jobbe meg tilbake, både fysisk og psykisk. Jeg var ikke 12 år når jeg røk korsbåndet, menisk og leddbånd, men jeg var 18 og hadde allerede vært ute 1 år med skulderskade. Jeg var nesten ute i 3 år i strekk med skader, i en veldig viktig periode av min kommende håndballkarriere. Dette var utrolig tøft på meg psykisk. Men jeg hadde satt meg mål veldig tidlig og jeg visste at jeg ville klare det med hard jobbing og verdens beste støtte hjemmefra. Det var tøft, men jeg kom ut av det som en sterkere person. Selvom jeg vet den dag i dag at jeg startet for tidlig. Jeg husker at jeg ikke hadde full styrke i benet den dagen jeg var tilbake på banen. Men dette er noe vi vet mer om i dag, dette er det viktigste for de som skal tilbake, at de har full styrke og at de bruker god tidpå opptreningen. Jo lenger tid du bruker jo bedre!

unnamed

Jeg forstår så utrolig godt de små jentene og guttene som skader seg i tidlig alder. Jeg forstår godt at det er verdens undergang og hvor tøft det er å være ute fra det de elsker mest å drive med. Derfor blir min jobb viktig fremover! Jeg vil og skal hjelpe de unge som er ute med skader med den mentale delen, jeg har vært der selv og kjent det på kroppen så utrolig mange ganger. Jeg vil gjøre alt jeg kan for at de får en bedre opplevelse med å være ute med skade og at de kommer tilbake sterkere. Men uansett blir det en tøff reise for de, men jeg skal gjøre alt for at det vil bli en bedre reise mot sine mål og fremtid.

Men den viktigste jobben er at vi forhindrer disse skadene og det kan dere alle starte med i dag. Nemlig skadeforebyggende trening! Hvis dere starter i dag på trening med 15 før eller under oppvarmingen er dere på god vei. Dette kan dere alle klare, og det ingen unnskylding om at dere ikke har tid, det dere ikke har tid til er, SKADER!

Book meg gjerne inn der jeg kan fortelle dere om min reise, hva jeg har gjort for å komme tilbake etter skader. Eller om det er noen som trenger hjelp med å snakke med noen som har vært igjennom et skademareritt, som vet hva det koster og jobbe seg tilbake. Som kan hjelpe deg med å bli mentalt sterkere etter en alvorlig kneskade eller en annen skade. Jeg kommer også gjerne til ditt lag og snakker om skadeforebyggende trening og får dere til å komme i gang med den viktigste jobben dere kan gjøre for deres spillere!

Ta kontakt på mail hannehalen22@gmail.com

Her kan dere lese artikkelen til Mette Bugge:ee01a784-665e-46cb-ad68-32ac0af0dab6Bildet er fra Aftenposten

https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/12-aringer-kan-fa-mentale-problemer-etter-korsbandskader–Mange-far-langtidsplager-244257b.html

Ønsker dere alle en fin tirsdag og håper jeg hører fra dere:-)

Hanne

ENGLISH:

Yesterday in Aftenposten Mette Bugge wrote about children who can get mental injuries after ACL injuries. I have felt a lot of damage on my body and have a very good experience working with myself, physically and mentally. I was not 12 years old when I destroyed my ACL, meniscus and ligaments, but I was 18 and I had already been out for 1 year with shoulder injury. I was almost out for 3 years in tire with injury, in a very important period of my future handball career. This was incredibly tough on me mentally. But I had set my goals very early and I knew I would be back with hard work and the world’s best support from home. It was tough, but I came out of it like a stronger person. Although I know today that I started too early, I remember that I did not have full strength in my leg the day I was back on the pitch. But this is something we know more about today, this is the most important thing for those who return, that they have full strength and that they spend a good time on the exercise. The longer you spend the better!

I really understand the little girls and boys who hurt themselves in the early age. I understand that it’s the world’s demise and how tough it’s to be out of what they love most to do. That’s why my job is important in the future! I will and gonna help the youngsters who are out with injury and help them with the mental part, I have been there and felt it on my body. I will do all I can to help them to get a better experience of being out with a injury and returning stronger. It will be a tough journey for them, but I will do everything for a better journey towards their goals and future.

But the most important job is that we prevent these injuries and you can all start with that today. Injury prevention training! If you start the training 15min before or during the warming, you are on your way. You all can do this, and no excuse that you don´t have time, what you do not have time for is injuries!

Feel free to book me where I can tell you about my journey, what I have done to return after injuries. Or if someone needs help to talk to someone who has been through a lot of injuries, who knows what it costs and work hard to come back. Which can help you get mentally stronger after a serious knee injury or another injury. I also like to help your team and talk about injury prevention training and get you started with the most important job you can do for their players!

Contact me on hannehalen22@gmail.com

Have a lovely Tuesday:-)

Hanne

 

 

 

Dette trengte jeg…..

For en morsom fredag jeg hadde, lenge siden jeg har ledd så mye. Og det mye takket være min gode gode veninne Karen. Jeg var så heldig å spille med henne i Ikast og jeg har den ære og ha henne i mitt liv den dag i dag.

Karen er i dag assisterende trener for herrelaget til Alingsås og har ansvaret for rekruttlaget. Hun er Danmarks første topptrener i herrehåndball, jeg er så stolt av henne:-)

Men på fredag møttes vi på Liseberg i Gøteborg. Der var det gjort om til en Halloweenpark. Så fantastisk bra laget alt sammen og så gjennomført. Morsomt og bli litt skremt og bare ha det gøy med gode venner. Jeg forhåndbestilte rullestol så jeg skulle slippe og gå rundt på krykkene, og fordi jeg ikke klarer og skal belaste benet så mye. Men det var faktisk genialt og smart av meg for engang skyld og lytte til kroppen. Kan si jeg har lært viktigheten rundt det at man SKAL lytte til kroppen. Og jeg angrer ikke. Så min gode Karen og mann rullet meg rundt i parken. 

Alle attraksjoner var oppe, men jeg tok bare lodd, så på menneskene, spiste, koste meg max, bare nøyt atmosfæren og det kan anbefales på det sterkeste. Dette trengte jeg virkelig!They See me rollin……

Hanne🎃

ENGLISH:

What a Friday I had, long time since I had so much fun. Thanks to my good good friend Karen. I was so lucky to play with her in Ikast (Denmark) and I have the honor to have her in my life today.

Karen is an assistant coach for the team at Alingsås and is in charge of the recruit team. She is Denmark’s first top trainer in handball for men, I’m so proud of her 🙂

But on Friday we met at Liseberg in Gothenburg. They have transformed it to a Halloween park. Everything was so perfectly well done and so nice. Just loved it! Fun and get a little scared and just have fun with good friends. I pre-ordered a wheelchair so I had to let go of the crutches and rest my leg, because I can’t walk and use my leg over long time. But it was actually brilliant and smart of me for once and listen to the body. I have learned the importance of listening to the body. And I’m not regret that I rent the wheelchair. So my good friend Karen and my man rolled me around in the park.

All the attractions was open, but I only tried the lottery wheel , looked at the people, ate, had a good time, breathing in the atmosphere and it is highly recommended. I really needed this!

Hanne:-)

Måtte ha litt miljøskifte….

I går var jeg ute på reisefot alene, jeg har gått mye med krykker, men har ikke reist alene med de etter så kort tid etter operasjonen, det var en ny utfordring. Jeg har kommet meg til Gøteborg, måtte ha litt miljøskifte og siden min samboer var der var det bare og komme seg på toget. Alt går, men med krykkene tar det bare litt lenger tid og ting må planlegges. Så jeg fikk sendt med Martin  min bagasjen og jeg pakket sekken og var klar for en liten togtur. Jeg bestilte sete, men fikk ikke velge hvor jeg skulle sitte, ble bare plassert. Så jeg ble litt nervøs for at jeg måtte sitte med benet ned i 4 timer. Og selvfølgelig kom det noe ved siden av meg, og benet måtte ned på gulvet.Men med litt flaks ble ikke toget fullt og damen ved siden av meg byttet plass. Og jeg kunne strekke ut benet og kose meg med god lunsj og strakt ben:-)Turen gikk veldig bra, men kan si jeg var glad og endelig komme meg på hotellet og legge meg på sengen. Ble en lang dag, men en bra dag, siden jeg fikk se min mann igjen:-)

Ha en strålende fredag alle sammen. Jeg skal på Liseberg og få Halloween følelse med gode venner. Gleder meg masse og jeg har leid meg rullestol hi hi hi. Det blir så gøy!

Les mer om min tur til Liseberg på søndag:-)

Hanne

ENGLISH:

Yesterday I was traveling alone, I have walked a lot on crutches, but I have not travelled alone with them after so short of time after surgery, it was a new challenge. I needed to travel to Gothenburg, had to change the environment, and since my boyfriend was there just needed to get on the train. Everything goes, but with the crutches it only takes a little longer and things have to be planned. So I sent my luggage with Martin and I packed my backpack and I was ready for a small trip with the train.

I ordered a seat but I couldn’t choose where to sit, so I was just placed. I was a little bit nervous that I had to sit down with my leg for 4 hours. And of course, someone sat down next to me, and the leg had to go down to the floor.

But with a bit of luck, the train was not full and the lady next to me changed hear seat. And I could stretch my leg again and enjoy myself with good lunch and stretched legs 🙂

The trip went very well, but lets say I was happy and finally get to the hotel and lay on my bed. Was a long day, but a good day. Finally I got to see my man again:-)

Have a brilliant Friday everyone. I’m going to Liseberg tonight and have a Halloween feeling with good friends. I’m very excited and I have rented a wheelchair hi hi hi. It’s gonna be so much fun!

 Read more about my trip to Liseberg on Sunday 🙂

Hanne

Nå er det gjort….

Da har det endelig blitt onsdag og 15 dager siden operasjonen. Det betyr at jeg kan ta ut stingene og nå er det gjort. Rart med det, men å fjerne stingene synes jeg er veldig ekkelt. Så er glad for at dette er gjort og jeg er nå enda et lite steg nærmere målet, nemlig å bli FRISK!!!!!Da er jeg stripsa sammen og klar for neste etappe, trening!

Hanne:-)

English:

Then it’s finally Wednesday and 15 days since the operation. That means I can take out the stitches and now it’s done. Strange about it but removing the stitches, I think is very disgusting. So glad it’s done and I’m now even a little step closer to the goal, to get WELL !!!!!

Now my wounds are striped together and ready for the next stage, training!


1 steg nærmere mitt mål

God regnfull søndag alle sammen

Nå er det litt over en uke siden jeg ble operert. Og alt har gått over all forventing så langt. Det er så utrolig deilig og for å være helt ærlig, er det på tide at det går min vei, det fortjener jeg faktisk!

Jeg var hos min fysio på torsdag, og hun var fornøyd med resultatet så langt. Jeg har 90 grader bøy nå, før operasjonen hadde jeg 120 og når jeg dro fra sykehuset for en uke siden hadde jeg 60. Så dette er virkelig bra. Det samme gjelder strekken, der mangler jeg bare en liten cm. Herregud så glad jeg er for dette. Nå er planen at jeg skal gjøre små øvelser, jeg skal ligge mye på sofaen og ta det med ro de neste 3 ukene. Ingen stress! Selvom jeg ikke har smerter og at det går så bra som det gjør, må jeg være ekstra forsiktig, at jeg ikke overdriver og tror at jeg er bedre form enn jeg er. Men det har jeg slått meg til ro med og akseptert. Det er nå jeg legger grunnlaget og jeg er 1 steg nærmere mitt mål. Nemlig og bli FRISK!!!!!!

Hanne💪🏼

ENGLISH:

Now it’s just over a week since I was operated. And everything has gone beyond all expectations so far. It’s so incredibly delicious and to be honest, it’s time for me to have a good life, and I really deserve it!

I was at my physio on Thursday and she was pleased with the result so far. I have 90 degrees bend now, before surgery I had 120 and when I left the hospital a week ago I had 60. So this is really good. The same goes for the stretch, I only need a small cm. Hello, I’m so happy for this.

Now the plan is that I will do small exercises, I have to lie down a lot on the couch and take it easy for the next 3 weeks. No stress!

Even though I do not have pain and it’s doing well, I have to be extra careful that I do not exaggerate and think I’m better than I am. But I have settled in and accepted it. It is now that I lay the foundation and I am 1 step closer to my goal. TO GET WELL!!!!!!

 

 

 

 

Hva gjør du og ditt lag for å forhindre skader?

Jeg er så utrolig glad for at dette temaet er oppe nå. Fordi det er akkurat dette jeg vil jobbe med når jeg er på bena igjen. 

Hva er det vi gjør feil, og gjør vi alt vi kan for at utøveren får riktig trening og belastning? Trener dere skadeforebyggende? 
Når det kommer til skadeforebyggendetrening, er dette så utrolig viktig. Jo tidligere dere starter, selvfølgelig bedre er det.

Trenere sier ofte at de ikke har tid, men det er bare tull. Dette er enkle øvelser man kan ta med seg inn i treningen og inn i oppvarmingen. Så man har alltid tid!

Jeg vil gjerne bli leid inn til ditt lag og snakke om viktigheten rundt dette tema og vise øvelser når jeg blir frisk. Dere må gjerne allerede nå sende meg Mail hvis dette kan være aktuelt for ditt lag. Send til hannehalen22@gmail.com

Les denne artikkelen fra Aftenposten, veldig glad for at det blir litt oppmerksomhet rundt dette. Og at flere vil ta tak!Bilde fra AftenpostenBilde fra Aftenposten

Dette må du og ditt lag få inn som ren rutine!
https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Stadig-flere-jenter-ned-i-10-arsalderen-ryker-korsbandet-Na-slar-Frode-Kyvag-alarm-243628b.html

Hanne

English:

I’m so excited that this theme is up now. Because that’s exactly what I want to work on when I’m on my legs again.

 What are we doing wrong and do we do everything we can to make sure that the athlete gets the correct exercise and strain? Do you train injury prevention?

When it comes to injury prevention training, this is so incredibly important. The sooner you start, of course, better it is.

Trainers often say that they not have time, but it’s just bullshit. These are simple exercises that you can take in to the training. So you always have time!

I would like to be hired in to your team and talk about the importance of this theme and show exercises when I recover. You can already now send me a e-Mail if this may be applicable to your team. Send to hannehalen22@gmail.com

Hanne:-)
CCA3E66D-0EDC-4F8F-BE225FE123CB982C-5716F4A5-71C0-48FB-A56BC12AF5BE55FE

1 uke går fort…..

Da har det blitt onsdag og det er 1 uke siden operasjonen. Så utrolig fort denne uken har gått, selvom jeg bare har ligget på sofaen og tatt livet med ro.

Men kneet ser jo veldig bra ut, det er selvfølgelig hevelse, men jeg har neste full strekk og bøy og det bare etter 1 uke. Veldig veldig fornøyd og det føles så vanvittig deilig.Her sitter jeg på kjøkkenbenken og prøver å slappe av i benet. Denne øvelsen gjør at jeg trener på bøyen.

Jeg må jo si at dette går veldig bra, og jeg er så glad for at jeg ikke har så mye smerter etter operasjonen og for at jeg ikke har vært dårlig. Derfor tror jo jeg at jeg er mye mer opplagt og sprekere enn det jeg er, så i går prøvde jeg meg på en liten shoppingtur med mamma, men dro fort hjem igjen. Jeg ble svimmel, svetten rant og benet verket, da var det bare å snu og sette seg i bilen å komme seg hjem igjen. Jeg er ikke så frisk som jeg tror. Og ja, jeg har fått beskjed om å ligge på sofaen av fysion, men jeg får jo ikke puste av å bare være inne, så jeg måtte bare en liten tur ut for å handle det jeg trengte he he. Men i dag blir det sofaen🙈

Breath in breath out!

Ha en fin onsdag folkens, hilsen en som er veldig fornøyd så langt💪🏼

Hanne

English:

It’s Wednesday and 1 week since the operation. So incredibly fast this week has gone, even though I have to just been lying on the couch and rest.

But the knee looks very good, it is of course swelling, I have almost full stretch and bend and only after 1 week. Very very pleased and it feels so crazy delicious.

I have to say this feels really good, and I’m so glad that I don´t have so much pain after the surgery and I have not been sick. So I think I´m much more up in the game that I am, I tried yesterday on a small shopping trip with mom, but went home quickly. I got dizzy, sweat and i got more pain in my leg, so then i just had to get back home. I’m not as healthy as I think. And yes, I have been told to lie on the couch of my physiotherapist, but I just needed to get out and breath, so I just had to take a little trip out to shop what I needed he he. But today I will be laying down and rest!

 

 

Tålmodigheten blir testet…

God søndag alle sammen 

Nå har det gått 5 dager siden operasjonen og jeg synes det går bra så langt. Det beste er at jeg sover godt om natten, og det er så utrolig viktig. Jeg føler da at kroppen jobber med meg og ikke i mot meg, og at den tåler mer. 
Min største utfordring nå er at jeg må ligge mest mulig stille he he he, det har min fysio sagt. Så frem mot torsdag blir tålmodigheten virkelig testet, men da får jeg endelig kommet i gang med opptreningen. Men før den tid, har jeg fått streng streng beskjed om å ligge på sofaen med god samvittighet. Og det, kan jeg jo si at jeg jobber hardt med. For at jeg skal klare det og gjøre som jeg får beskjed om, bruker jeg min indre dialog og avspenningsøvelser her jeg ligger.

Jeg har også 3 ord som har vært til stor hjelp på sykehuset og her hjemme, det er mine mantraord som er rolig, avslappet og sterk! De sier jeg mange ganger i løpet av dagen og får meg virkelig til å slappe av, sammen med at jeg bruker avspenningsøvlesene(pusteøvelser).Men det som er  aller viktigst nå, er at jeg bruker god tid og ikke forhaster meg til noe som helst. For mitt mål denne gangen er å bli frisk, uansett hvor lang tid det vil ta💪🏼

Ønsker dere alle en fortsatt fin søndag!

Hanne

English:

Now it’s been 5 days since the surgery and I think it’s going well so far. The best part is that I sleep well at night and it’s so incredibly important. I feel that my body is working with me and not against me and that it can withstand more.

My biggest challenge now is that I have to be laying down most of the time he he he, my physio has said that. So until Thursday my patience is really tested, then I finally get started with the training. Before that time, I have been strictly instructed to lie on the couch with a good conscience and that’s really hard for me. In order for me to be calm and patient I use my inner dialogue and relaxation exercises where I am located.

I also have 3 words that have been very helpful for me at the hospital and here at home, it is my  my mantra words that is calm, relaxed and strong! I say them many times during the day and it’s really make me relax, along with using the relaxation exercises(breathing exercises).

But what’s most important now is that I take good time and do not hurry to anything. For my goal this time is to recover, no matter how long it will take💪🏼

“Yes I can”

Have a great Sunday everyone!

Hanne

I did it!

Nå er det endelig gjort and i did it. Jeg er så utrolig glad for at det er over, for denne gangen gruet jeg med veldig. Men nå er jeg klar for å bli frisk og komme meg på bena uten smerter. «Yes i can»

Now it’s finally done and i did it. I’m so excited that it’s over, for this time I was very nervous. But now I’m ready to get well and get up on my legs without pain. «Yes i can»

Legen var veldig fornøyd med operasjonen og han fant en god del skader bak kneskålen. Her var brusken helt ødelagt, så nå har han slipt og satt på en plastprotese bak selve kneskålen. Han har også flyttet litt på kneskålen så den skulle få den beste plasseringen i forhold til selve protesen. Så da ble den festet i lårbenet. Jeg fikk også en ny plastplate som var festet i protesen, den var for liten og gjorde at protesen ble løs. Nå er den stabil og nå SKAL DET BLI SÅ BRA💪🏼

The doctor was very pleased with the operation and he found a lot of damage behind the knee bowl. Here the cartilage was completely broken, so now he has slipped and put on a plastic prosthesis behind the knee bowl. He has also moved a little bit on the knee bowl so that it would get the best position relative to the prosthesis itself. Then it was attached to the thighbone. I also got a new plastic plate that was attached to the prosthesis, it was too small and made the prosthesis loose. Now it’s stable and now it’s gonna be good💪🏼

Her er fra oppvåkningen.Utsikten fra rommet.Sliten, men fornøyd.Endelig oppe og kan ha på mine regne klærSånn går no dagan#fighter

I går var jeg i god form fra jeg våknet så det var en helt fantastisk følelse. Jeg har alltid vært så dårlig etter operasjonene, men denne gangen var jeg så bestemt på at jeg ikke skulle ha noen medikamenter med morfin, da  går det dårlig. Så denne gangen var en helt ny opplevelse og fantastisk. Er snart oppe å løper rundt he he he he.

Yesterday I was in a good shape from waking up so it was an amazing feeling. I have always been so sick after surgery, but this time I was so determined that I would not have any medication with morphine, then it will be bad. So this time was a brand new experience and it was amazing. So soon I’m up running around he he he he.

Nå kommer fysio’n snart og da blir det litt trening og opp å gå💪🏼

Now the physio is coming soon so I’m gonna do a little bit of exercise and go for a walk💪🏼

Hanne

Dagen før dagen….

I dag har dagen gått til å vente, og vente litt mer. Men når man har med verdens beste kjæreste så går alt veldig bra. Han er jo min klippe som støtter meg og stiller alltid opp 100%. Så vi har kost oss, hvis man kan gjøre det på et sykehus he he he. Men dagen har i hvertfall gått fort og jeg begynner å bli klar nå, selvom jeg har vært mer nervøs denne gangen enn vanlig. Så jeg har jobbet mer med meg selv, og jobbet med mental trening og det er spennende. Jeg bruker mye indre dialog, der jeg sier til meg selv, «det går bra» «jeg er sterk» «dette fikser jeg» Så dette skal hjelpe meg med å komme igjennom operasjonen og opptreningsperioden bedre og jeg blir mentalt sterkere og bedre forbredt. 

#LUCK genseren min er på og jeg er mega klar for i morgen. Bring it on💪🏼👊🏼Dette er en genser jeg selv har designet og som betyr mye for meg. For nå snur det og jeg har bare lykke fremfor meg!Alt er klart for kveldsstell og operasjonen i morgen. Da skal jeg gå meg en siste tur i gangen før det er leggetid, så hører dere i fra meg igjen i slutten av uken. Ha en strålende uke folkens!

Hanne